Dé webshop voor indak zonnepanelen!

Ontdek de kracht van onze oplossing

  • Voor bestaande woningen én nieuwbouw
  • Geen dakpannen nodig
  • 30 jaar vermogensgarantie
  • Een écht mooie oplossing
  • Al meer dan 1000 woningen geïnstalleerd in Nederland
  • Ook ideaal in combinatie met een complete dakrenovatie
Link naar de Navitect brochure

Neem een kijkje in de fabriek!

Veelgestelde vragen

Het Navitect II systeem heeft een productgarantie van 10 jaar. Afhankelijk van het gekozen PV-paneel varieert de vermogensgarantie tussen de 25 en de 30 jaar.

Alle Solax omvormers kunnen gemonitord worden via SolaX Cloud, een intelligent, multifunctioneel monitoringsplaform. U heeft een dongle nodig om de monitoring
via kabel of wifi tot stand te brengen. Zie https://nl.solaxpower.com/monitoring-dongles/
voor meer informatie.

Bij voldoende voorraad kunnen we binnen 5 werkdagen leveren. Heb je een spoedklus? Neem dan contact met ons op, dan kijken we wat er mogelijk is.

Nee, dit is niet moeilijk. In onze uitleg vind je het duidelijke stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op!

EmergoSolar levert het zonnepaneelsysteem. Oplevering en service gebeurt door het bedrijf dat de zonnepanelen monteert. Neem daarom contact op met het montagebedrijf voor oplevering en service.

370 Wp staat voor 370 Wattpiek. Wattpiek is het (maximale) piekvermogen wat een zonnepaneel oplevert onder STC (standaard test condities). Bij STC is instraling optimaal en de temperatuur 25 graden Celsius. Dat is gunstig voor de opbrengst. Onder deze omstandigheden levert het paneel
370 Watt.

Zonnepanelen produceren gelijkstroom. In Nederland krijgen de huizen daarentegen wisselstroom geleverd van het elektriciteitsnet. Een omvormer zet gelijkstroom om in wisselstroom zodat de stroom van de zonnepanelen gelijk is aan het elektriciteitsnet en door de verschillende apparaten gebruikt kan worden.

Als vuistregel voor het bepalen van de jaaropbrengst van zonnepanelen in kilowattuur (kWh) wordt doorgaans gerekend met 90% van het systeem in Wattpiek (Wp). Dit geldt voor zonnepanelen met een gunstige oriëntatie en locatie!

Voorbeeld voor een optimaal dak (dakhelling van 35ºop het zuiden gericht): 10 panelen van 300 Wp zullen ongeveer 0,9 (90%) x 10 (panelen) x 300 (Wp) = 2700 kWh per jaar opleveren

De volgende aspecten zullen de opbrengst in meer of mindere mate verminderen: Oriëntatie, hellingshoek, locatie, weer, schaduwvorming en temperatuur.

Bijvoorbeeld:

  • Dezelfde opstelling kan in Groningen 10% minder opleveren dan in Zeeland
  • Dezelfde opstelling op het Oosten gericht bij een helling van 65º levert ongeveer 70% op t.o.v. dezelfde opstelling aan de zuidkant onder 35º

Een zonnepaneel bestaat meestal uit 60 of 72 cellen. Deze cellen staan in serie. De stroom die door het paneel gaat moet door alle cellen heen. Schaduw op één of meerdere cellen betekent dat deze cellen minder of geen stroom produceren. Deze cellen kunnen dan een weerstand vormen waardoor de schaduw ook een negatief effect heeft op de opbrengst van andere cellen.

Om bovengenoemde reden hebben zonnepanelen tegenwoordig minimaal 3 ingebouwde by-pass diodes. Soms zijn dit er zelfs 6.  Deze by-pass diodes kunnen het paneel opdelen in 3 of 6 secties die individueel uitgeschakeld kunnen worden. Het zonnepaneel kan dus voor 1/6, 2/6 of zelfs helemaal uitgeschakeld worden. De stroom die door het beschaduwde deel zou lopen wordt dan omgeleid waardoor deze schaduw geen negatieve invloed heeft op de cellen buiten de betreffende sectie en de omliggende panelen.

Salderen betekent dat je op jaarbasis de hoeveelheid aan het net geleverde stroom (kWh’s) mag aftrekken van de stroom die je hebt afgenomen van het net. Je betaald alleen voor de stroom die je over het hele jaar gezien hebt afgenomen

Het plan van het kabinet om de salderingsregeling vanaf 2025 af te bouwen gaat voorlopig niet door.

Naast het salderen zijn er nog 2 manieren om te profiteren van de opgewekte stroom:

  1. Direct eigen gebruik van de stroom: Opgewekte stroom die je direct gebruikt hoef je niet te betalen. Door je verbruik slim te plannen of eerst op te slaan zal je minder stroom hoeven af te nemen van het net.
  2. Leveren/verkopen van stroom aan het net: Er blijft een vergoeding voor stroom die terug geleverd wordt aan het net.

De investering van een zonnepanelen installatie kan terugverdiend worden doordat de energierekening lager wordt. Nadat de installatie terugverdiend is, heb je nog jaren plezier van gratis stroom.

Om de exacte terugverdientijd te berekenen moet bekend zijn wat je besparing wordt op je energierekening. De besparing is lastig in te schatten omdat er zeer veel variabelen zijn. De belangrijkste variabele is het energietarief.

De consumentenbond noemde in april 2023 een vuistregel van ‘een jaar of 5’. De ervaring leert dat veel installaties zich al sneller terugverdiend hebben.

Met salderingsregeling kan zelf opgewekte elektriciteit worden teruggeleverd aan het net, en mag je de jaarlijks teruggeleverde stroom wegstrepen tegen je jaarlijkse gebruik. En door je stroomgebruik goed te plannen en de opgewekte stroom direct te gebruiken kan de terugverdientijd verkort worden.

De omvormer gaat aan als de aangesloten zonnepanelen de minimale opstartspanning produceren. Als er onvoldoende licht op de panelen komt (bijvoorbeeld ’s nachts) zal de omvormer niet aanstaan. Neem contact op met de service als de omvormer niet aan gaat als de zon voldoende schijnt.

Het vermogen van een zonnepaneel is het piekvermogen dat opgewekt wordt onder standaard testcondities. Deze standaard testcondities komen in praktijk nauwelijks voor. Omvormers worden daarom altijd kleiner gekozen dan het opgestelde zonnepanelen-vermogen. Dit noemt men over dimensioneren. Een omvormer werkt het beste aan de bovenkant van de capaciteit. Een kleinere omvormer zal daarom efficiënter werken.
Een te kleine omvormer zal het vermogen vaker gaan aftoppen. Afhankelijk van de opstelling is het advies om de omvormer maximaal 30% kleiner te kiezen dan het opgestelde vermogen van de zonnepanelen.

De omvormer krijgt geen spanning aangeboden van het elektriciteitsnet. Dit betekent in de meeste gevallen dat de groep in de meterkast van de zonnepanelen is uitgevallen. Deze kunt u in de meterkast aanzetten. Daarna zal de omvormer een systeem check doen van 60 seconden waarna hij weer begint met produceren. Het lampje wordt weer blauw/groen en het rode lampje verdwijnt. Als de melding blijft bestaan, schakelt u de groep uit en neemt u contact op met de service.

De frames en ophangsystemen van PV-installaties wordennormaal gesproken verbonden met de aarde. Een zonnepaneel is een klasse IIapparaat (dubbel geïsoleerd) en hoeft daarom zelf niet geaard te worden. Dat dezonnepaneel-installaties normaal wel geaard worden is om potentiaalverschillentussen de metalen onderdelen zoals draagconstructie en paneelframes tevereffenen. Deze potentiaalverschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan doorstatische elektriciteit en lekspanningen. De zonnepanelen toegepast inNavitect II hebben geen frame. Ook is er geen doorlopend frame dat aangeraaktzou kunnen worden. Het is daarom niet mogelijk en niet noodzakelijk ompotentiaalvereffening aan te brengen op een Navitect II systeem.

Glas-glas panelen, zoals de naam al aangeeft, bestaan uit twee lagen glas die aan beide zijden van de zonnecellen zijn bevestigd. Ze hebben een glazen toplaag aan de voor- en achterkant van het paneel. Dit zorgt voor extra duurzaamheid en bescherming van de zonnecellen tegen omgevingsfactoren zoals vocht, UV-straling en mechanische belasting. Glas-glas panelen een langere levensduur en betere weerstand tegen degradatie door externe invloeden. Glas-glas panelen hebben ook geen frame nodig rondom het paneel. Hierdoor zorgen glas-glas panelen voor een mooier aanzicht.

In het algemeen heeft een zonne-energie installatie weinig tot geen onderhoud nodig. Het advies is om de installatie regelmatig te inspecteren. Hierdoor kunnen eventuele problemen in een vroeg stadium onderkent worden en kunnen, indien nodig, maatregelen ondernomen worden. Volg altijd het advies van de leveranciers van de omvormer en panelen dat in de handleidingen staat.

Alle Solax omvormers kunnen gemonitord worden via SolaX Cloud, een intelligent, multifunctioneel monitoringsplaform. U heeft een dongle nodig om de monitoring via kabel of wifi tot stand te brengen. Zie https://nl.solaxpower.com/monitoring-dongles/ voor meer informatie.

Het btw-tarief op zonnepanelen is 0% als deze geleverd en geïnstalleerd worden op of bij een woning. De werkzaamheden en goederen die direct noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en functioneren van de panelen vallen ook onder het 0%-tarief.

Wanneer de zonnepanelen op een bedrijfspand zonder woonfuntie worden geïnstalleerd geldt het 0%-tarief niet. Kijk op de website van de belastingdienst voor meer details over het toepassen van het 0%-tarief.

Als eigenaar van zonnepanelen ben je verplicht om je aan te melden bij energieleveren.nl. Dit is een overkoepelende organisatie van alle netbeheerders. Als je wisselt van netbeheerder zal energieleveren.nl ervoor zorgen dat je gegevens correct worden omgezet. Het aanmelden van uw zonnepanelen kan eenvoudig op energieleveren.nl

Nee, dit is niet moeilijk. In onze handleiding staat een duidelijk stappenplan. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op!

Zonnepanelen kunnen met een opstalverzekering verzekerd worden. Het is belangrijk om te controleren of dit onder de dekking valt, want soms moet je dit apart meeverzekeren. Daarnaast is het verstandig om te controleren voor welk bedrag de panelen zijn verzekerd en welke schades worden gedekt.

Navitect is een brandveilig product. Om de brandveiligheid te onderbouwen is volgens de geldende normen een vliegvuurbestandheid test uitgevoerd op het Navitect systeem. Het systeem voldoet aan de eisen volgens de NEN 6063. Lees Hoe is de brandveiligheid gewaarborgd in Navitect voor een uitgebreide toelichting op de brandveiligheid van Navitect.